Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Grup de treball - SoCTES

Card image cap

Objectius generals:

  • Avançar en la millora de la qualitat de l’assistència sanitària, potenciant la innovació i el desenvolupament professional del col·lectiu tècnic que participen en l'assistència sanitària.

  • Col·laborar amb la Societat SoCMUE i amb d’altres societats científiques en la previsió i organització activa d’accions formatives i de divulgació científica en l’àmbit de les urgències i emergències (congressos, jornades d'actualització, cursos, seminaris, debats i/o tallers).

  • Exposar l’estructura i els procediments d’actuació dels diferents agents que participen de l’assistència extrahospitalària, remarcant la interdisciplinarietat, donant a conèixer les actuacions de cadascuna de les categories professionals i fomentant la integració adequada d'aquestes.

  • Donar suport a l’estudi de noves i/o discutides àrees de coneixement tècnic en l’àmbit de l’assistència extrahospitalària i dur a terme una tasca de docència i divulgació científica d’acord amb les línies de treball proposades, participant en el desenvolupament professional dels treballadors a través de les activitats i les valoracions dels resultats que es desprenguin de les accions d’aquestes línies.

  • Fomentar hàbits saludables en el col·lectiu de treballadors de l’assistència sanitària i el trasllat urgent i no urgent i entrenar les habilitats bàsiques de