Agenda

Benvinguts al Web de la Societat Catalana de Medicina d'Urgència i d'Emergència - SOCMUE

Eina de participació i de comunicació amb els socis i la comunitat científica. Agrairem la vostra participació i suggerencies, que podeu enviar al web-master, per tal que els continguts i utilitats s'adaptin a les vostres necessitats.


Notícies

Mataró, 14 i 15 d'abril de 2015.

PRORROGAT EL PLAÇ D'ENVIAMENT DE COMUNICACIONS FNS EL DIILUNS 15 DE FEBRER

Properes Activitats
Febrer
23
2016
23-02-2016 | 08:30 - 20:00 | Hospital Joan XXIII
08:30 - 09:00 Lliurament de la documentació
09:00 - 09:20 Inauguració del curs
09:20 - 10:30 Model organitzatiu espanyol per a l'obtenció d'òrgans per a trasplantaments
10:30 - 11:30 Diagnòstic clínic, instrumental i legal de la mort encefàlica
11:30 - 12:00 Pausa - cafè
12:00 - 12:45 Detecció del possible donant d'òrgans i teixits a urgències
12:45 - 13:30 Aspectes claus del manteniment del donant
13:30 - 14:15 Noves perspectives en la donació d'òrgans
14:30 - 15:30 Pausa - dinar de treball
15:30 - 16:30 Claus de l'entrevista de donació. Entrevista prèvia
16:30 - 19:00 Tallers simultanis de 60 minuts de durada
Taller 1: Discussió de casos pràctics: presa de decisions
Taller 2: Comunicació de males notcícies, simulació
17:30 - 18:00 Pausa- cafè
Febrer
25
2016
Jornada
Dijous, 25 de febrer de 2016 | 09:00h | Auditori - Acadèmia - Can Caralleu
25-02-2016 | 09:00 - 14:00 | Auditori
09:00 - 09:15 Informació al soci SoCMUE
09:15 - 09:30 Presentació de la Jornada: Assistència Sanitària urgent, tècniques i aspectes legals
09:30 - 11:10 Primera Taula Rodona: Conceptes bàsics legals vinculats a l'assistència sanitària urgent in situ
Com actuem davant de signes negatius de vida i positius de mort? Què fer amb els pacients pal.liatius? Com actuar davant un ordre de no-RCP?
Què entenem per “estat de necessitat” i com pot variar el nostre marc assistencial?
Què és un “acte delegat”? Què es pot delegar? Qui pot delegar?
Marc assistecial del TES a les diferents unitats d’emergències
Debat i torn obert de paraula
11:10 - 11:40 Pausa-cafè
11:40 - 12:00 Presentació del XXIIIè Congrés Nacional Català d'Urgències i Emergències
12:00 - 14:00 Segona Taula Rodona: Actualització en tècniques per a la millora assistencial
Nous elements de seguretat passiva que hem de conèixer
Tractament inicial de ferides. Unifiquem criteris
Com hauriem d’actuar davant una sospita de maltractament?
Recursos per a la permeabilització de la via aèria
Ritmes bàsics detectables en la monitorització del pacient
Debat i torn obert de paraula.
14:00 - 14:00 Tancament de la jornada