3r Workshop: Desenvolupament d'un model sectorial de coordinació de trasplantaments a la Regió Sanitària de Girona a partir dels serveis d'urgències i emergències
Publicada el 16-01-2019