Agenda

Novembre
7
2017
Vlll Jornada de Casos Clínics d'Infeccions als Serveis d'Urgències
PRORROGAT EL TERMINI D'ENVIAMENTS DE CASOS CLÍNICS AL 08 D'OCTUBRE
Jornada
Dimarts, 7 de novembre de 2017 | 09:30h | Institut de Microcirurgia Ocular
07-11-2017 | 09:30 - 19:00 | Institut de Microcirurgia Ocular